Detailní SEO analýza

Z mojí detailní SEO analýzy se dozvíte kde je protostor ke zlepšení a na co se přednostně zaměřit. Začátek SEO analýzy věnuji základním důležitým prvkům jako je optimalizace crawl budgetu přes robots.txt, nastavení správných direktiv pro indexaci konkrétních URL nebo kontrolu sitemap

V další části se věnuji on-page faktorům jako jsou meta titulky a popisky, včetně jejich vzorovým příkladům jak k jejich optimalizaci přistupovat. Přijde i na nadpisovou strukturu, popisy kategorií nebo třeba samotný blog

V poslední části se věnuji technickému SEO, kde přijdou na řadu komprese, lazy loadings, strukturovaná data nebo třeba web page speed testování s přesahem do zdrojového kódu a JavaScript knihoven. 

Komplexní a detailní SEO analýzu uzavírám off-page sekcí kde analyzuji odkazový profil a stav linkbuildingu domény.

 

V SEO analýze je daleko více sekcí, které jsou vždy vysvětleny s příklady pro pochopení každého z nás. Výstupem analýzy je shrnutí a SEO checklist úkolů a priorit, které můžete ihned uchopit a efektivně optimalizovat web.

Pro SEO analýzu využívám následující nástroje:

  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • Collabim
  • Ahrefs
  • Screaming Frog
  • Marketing Miner

Za hodinu odvedené práce si účtuji 800 Kč. 

 

Poptávka

* Povinné pole.

Další nabídky inzerenta